Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO art 13.
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 o rozporządzenia Parlamentu Europejsiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE
(RODO), zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem, informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ANNA” Anna Dziczek z siedzibą Czatkowy 25 83-110 Tczew ,
zwany dalej Administratorem;
• Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
• /np. imię i nazwisko/
• /np. adres zamieszkania/
• /np. e-mail/
• itd.
inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Dziczek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług hotelarskich
i gastronomicznych. Zebrane dane mogą być przetwarzane w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń , do
celów podatkowych oraz zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o świadczenie usług hotelarskich i
gastronomicznych.
4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie
umowy.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez właściciela Annę Dziczek w okresie lat trzech.
8. Administrator przetwarza także dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa hotelu i w jego otoczeniu. Podstaw prawną przetwarzania danych jest
umowa oświadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych.
9. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.